U17 – Zmena termínu zápasu ŠBK Šamorín – BK AŠK Slávia Trnava

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 045/210922

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA
– C“) vo veci podania žiadosti Šamorínsky basketbalový klub a dohody basketbalových
klubov Šamorínsky basketbalový klub a BK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu
základnej časti súťaže Kadetky U17 – Západ
rozhodla:

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17
– Západ nasledovne:
č.Z14. medzi ŠBK Šamorín – BK AŠK Slávia Trnava v termíne 30.09.2021 o 18:00
hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná ul. Šamorín /pôvodne dňa 02.10.2021/;
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.09.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH
v pôvodnom termíne konania zápasu.