Poďakovanie za 2 % z dane za rok 2019

Vážení rodičia a priatelia šamorínskeho basketbalu,

Šamorínsky basketbalový klub ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí v roku 2020 venovali 2 % zo svojich daní z príjmu za rok 2019 v prospech našej organizácie. Získané finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie tréningového procesu najmladších vekových kategórií.

 

Vážení basketbaloví priatelia,

Šamorínsky basketbalový klub (ŠBK) sa zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2 % z daní za rok 2020, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalovej mládeže klubu.

Darované finančné prostriedky budú použité na nákup športových potrieb na zabezpečenie rozvoja predovšetkým mini basketbalu a mládežníckeho basketbalu v Šamoríne v rámci ŠBK.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

  1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte Vyhlasenie FO za 2020 a Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
  3. a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  4. b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  5. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2020:

  • 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • 30. apríl 2021 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu  zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Šamorínsky basketbalový klub

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Veterná 18,  93101 Šamorín

E-mail: info@sbksamorin.sk

IČO: 311 039 79

Č. ú. 1706423456/0200

IBAN: SK65 0200 0000 0017 0642 3456 

Tel.: 0917 534 223

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.