Poďakovanie za 2 % z dane za rok 2020

Vážení rodičia a priatelia šamorínskeho basketbalu,

Šamorínsky basketbalový klub ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí v roku 2020 venovali 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2019 v prospech našej organizácie. Získané finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie tréningového procesu najmladších vekových kategórií.

Šamorínsky basketbalový klub (ŠBK) sa zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2% z daní za rok 2022, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalovej mládeže klubu.

Darované finančné prostriedky budú použité na nákup športových potrieb na zabezpečenie rozvoja predovšetkým mini basketbalu a mládežníckeho basketbalu v Šamoríne v rámci ŠBK.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

 1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte Vyhlasenie FO za 2022  alebo online vyhlasenie a Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
 3. a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo online vyhlasenim
 4. b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B alebo online vyhlasenim
 5.  Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží:a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
  b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)
 6. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb alebo online vyhlasenim

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2022:

 • 31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • 30. apríl 2023 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu  zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Šamorínsky basketbalový klub

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Veterná 18,  93101 Šamorín

E-mail: info@sbksamorin.sk

IČO: 311 039 79

Č. ú. 1706423456/0200

IBAN: SK65 0200 0000 0017 0642 3456 

Tel.: 0917 534 223

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.