Poďakovanie za 2 % z dane za rok 2020

Vážení rodičia a priatelia šamorínskeho basketbalu,

Šamorínsky basketbalový klub ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí v roku 2020 venovali 2 % zo svojich daní z príjmu za rok 2019 v prospech našej organizácie. Získané finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie tréningového procesu najmladších vekových kategórií.

Oznámenie

Oznamujeme, že Šamorínsky basketbalový klub o.z. so sídlom Veterná 18, 931 01 Šamorín, IČO 31103979, v roku 2021 nebol zapísaný do registra určených právnických osôb – v Notárskom centrálnom registri ( 2 % z daní ).
Kto podal daňové priznanie  ako zamestnanec, do konca termínu podania a to 30.4.2022 môže poukázať 2% dane z príjmu za rok 2021 opätovne s iným prijímateľom 2% dane z príjmu.
Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme, vzniknuté nezrovnalosti v roku 2022 odstránime, aby za rok 2022 sme boli v zozname prijímateľov 2% dane.
S pozdravom za ŠBK Šamorín . Júlia Lelkes