2% z dane

Vážení basketbaloví priatelia,

Šamorínsky basketbalový klub (ŠBK) sa zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2% z daní za rok 2023, ktorými
môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalovej mládeže klubu.

Darované finančné prostriedky budú použité na nákup športových potrieb na zabezpečenie rozvoja predovšetkým mini basketbalu a mládežníckeho basketbalu v Šamoríne v rámci ŠBK. Nemalé finančné prostriedky potrebuje náš klub na kúpu ďalšieho mikrobusu za účelom zabezpečenia plynulej dopravy hráčok na zápasy.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:
 1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte Vyhlasenie FO za 2023  alebo online vyhlasenie a Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo online vyhlasenim
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B alebo online vyhlasenim
 3.  Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží:
  a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
  alebo
  b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)
 4. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb alebo online vyhlasenim
Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2023:

 

 • 31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • 30. apríl 2024 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu  zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Šamorínsky basketbalový klub

IČO: 311 039 79

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Veterná 18,  93101 Šamorín

E-mail: info@sbksamorin.sk

Č. ú. 1706423456/0200

IBAN: SK65 0200 0000 0017 0642 3456

Tel: 0917 534 223

Viac informácií nájdete na https://rozhodni.sk.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO nájdete: vyhlasenie_FO a na Facebook stránke SBK.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Köszönjük az Önök szivességét és támogatását.