Naše najbližšie zápasy…

EXTRALIGA: konečné 3. miesto pre ŠBK Šamorín
ŽIAČKY: Piešťany – ŠBK Šamorín 4. máj 2019
MLADŠIE ŽIAČKY GREEN: ŠBK Šamorín White – ŠBK Šamorín Green 27. apríl 2019
MLADŠIE ŽIAČKY WHITE: ŠBK Šamorín White – ŠBK Šamorín Green 27. apríl 2019
STARŠIE MINIŽIAČKY: Petržalka – ŠBK Šamorín 4. máj 2019
MLADŠIE MINIŽIAČKY: Piešťany – ŠBK Šamorín 27. apríl 2019

Mesto ŠamorínsbaOSP Danubius DS s r.o.a design studioAgrosamAL-KOSlovakor industryACLACLArenaMOSO