Nasadenie družstiev v jednotlivých turnajoch:

Žiačky U14:


Mladšie žiačky U13:


Staršie mini U12:


Mesto ŠamorínsbaOSP Danubius DS s r.o.a design studioAgrosamAL-KOSlovakor industryACLorosArenaMOSO