Zmena termínu zápasu EXZ ŠBK Šamorín – BK ŠK UMB B.Bystrica

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 039/210920

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA
– C“) vo veci podania žiadosti Šamorínsky basketbalový klub a dohody basketbalových
klubov Šamorínsky basketbalový klub a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga žien

rozhodla:

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga
žien nasledovne:
č.2. medzi ŠBK Šamorín – BK ŠK UMB B.Bystrica v termíne 20.10.2021 o 19:00
hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná ul. Šamorín /pôvodne dňa 02.10.2021/;
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 09.09.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH
v pôvodnom termíne konania zápasu.