ŠKBD Spišská Nová Ves – ŠBK Šamorín 45:74

SNV 10 11 10 14 45
SAM 23 14 17 20 74

Body: Svetlíková Soňa 16, Marcová Simona 13, Oštádalová Radoslava 12, Lelekes Júlia 8, Horvátová Laura 8, Šeligová Barbora 6,
Vaigl Bianka Laura 5 , Sujová Timea 4, Leleks Barbara 2

Video: kliknite sem