U17 – zmena termínu zápasov

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Kadetky
U17 – Západ nasledovne:
č.Z29. medzi ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka p/Dunaji v termíne 27.11.2021
o 10:00 hod., v Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín /pôvodne BK Klokani
Ivanka p/Dunaji – ŠBK Šamorín/;
č.Z74. medzi BK Klokani Ivanka p/Dunaji – ŠBK Šamorín v termíne 28.11.2021
o hod., v Ivanka p/Dunaji /pôvodne ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka p/Dunaji/.