U15 – zmena terminu zapasu

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky
U15 – Západ nasledovne:
č.Z10. medzi BK Lokomotíva Sereď – ŠBK Šamorín v termíne 28.10.2021 o hod.,
/pôvodne dňa 10.10.2021/;